פעילויות 

פרויקט "ברכה" - תעסוקת בית לקשישים המרותקים לבתיהם

(בשיתוף משרד העבודה והרווחה)

מטרת התכנית לתת תעסוקה לקשישים אשר אינם יוצאים מבתיהם. הפעלת שרידי היכולות בריפוי בעיסוק באמצעות תעסוקות שונות בתוך הבית. 

התכנית מתבצעת ע"י מדריכה מקצועית, בשיתוף פעולה עם מטפלות הזקנים (מטז"יות) בקהילה ומטפלות הבית.

תוכנית סמך מקצועי

תוכנית סמך מקצועי הינה ניקיון בית בבתי הקשישים.

עמותת א.ש.ק מפעילה תכנית של משרד העבודה והרווחה, אשר במסגרתה מתבצע שירות ניקיון בבתי קשישים המתקשים בתפקודם, וזאת על פי תכנית וקריטריונים אותם קובעת מחלקת הרווחה של הרשות.

קיים פיקוח של העמותה וכן של המטפלות בזקנים (מטז"יות) בקהילה על פעילות זו.

ארוחות חמות
(בשיתוף עירית קריית ביאליק)

בנוסף לארוחות החמות המוגשות ב"מרכזי יום לקשיש", מתקיימת חלוקת ארוחות לבתי קשישים ולכלל האוכלוסייה - בתשלום.

קשיש ו/או כל אזרח, אשר נמצא בתקופת מצוקה בריאותית או תפקודית ומתקשה לארגן לעצמו אוכל חם, יכול לפנות לעמותה ו/או למרכז היום לקשיש "בית-ירקוני" ולהזמין ארוחת צהריים לביתו, תמורת תשלום במחיר העלות בלבד. 


מדי יום שישי מתקיימת חלוקת ארוחות מצווה חמות (לשישי-שבת), ע"י מתנדבי א.ש.ק ובני-נוער, לאנשים נזקקים בקהילה. 

הארוחות נתרמות ע"י חברי הישוב הקהילתי-דתי "הושעיה".


לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי העמותה או למרכז יום "בית ירקוני"

ביקורים חברתיים
(בשיתוף מחלקת הרווחה בקריית ביאליק)

קבוצת מתנדבים מבקרת אחת לשבוע, את תושבי קריית ביאליק החוסים בבית האבות האזורי בעכו. הקבוצה מתמידה בביקורים אלו מזה 25 שנה.

המתנדבים משוחחים עם הדיירים, מביאים להם עיתונים, מתנות לחגים ועוזרים להם לתקשר עם צוות המוסד ועם המשפחות בקהילה.

מידי יום רביעי בשבוע, הדיירים מצפים בכיליון עיניים לביקור זה והם אסירי תודה למתנדבים. 

שירותים נוספים ונלווים הניתנים על ידי העמותה למטופלים:
- תוספת שעת טיפול מעבר לזכאות.
- תעסוקה ביתית למטופלים שאינם ניידים, על ידי מרפאה בעיסוק.
- ביקורי מתנדבים.
- סיירת תיקונים.

- סיוע למטופל (בהתאם לצורך) בציוד ביתי כגון: חימום, צינון, התקנים מיוחדים בבית להקלת התפקוד ולבטיחות.
- עזרה לפרט (קרנות מיוחדות לרכישת תרופות).
- "אוזן קשבת" וסיוע למטופל ולמשפחתו.

- נגישות לכל מגוון השירותים ולאוכלוסיית הקשישים בקהילה שהעמותה מציעה.


מרכז תעסוקה למבוגרים

פרויקטים מיוחדים

החוג לתיאטרון

בשביל הכושר